Κύκλος Συνεργασιών

Το λογιστικό μας γραφείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, έχει αναπτύξει ανεξάρτητες συνεργασίες με τα παρακάτω επαγγέλματα, ώστε οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που απευθύνονται στο γραφείο μας, να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους άμεσα.

-Δικηγόρος

-Μηχανικός

-Ηλεκτρολόγος (Ηλεκτρολογικά σχέδια)

-Συμβολαιογράφος

-Σύμβουλος επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ)

-Ασφαλιστής

-Προγραμματιστής

-Πάροχος ρεύματος/Αερίου ΚΕΝ