Μάνος Αντώνης

Οι Υπηρεσίες Μας

Βρείτε ποιά υπηρεσία σας καλύπτει τις αναγκές.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων & κατοίκων εξωτερικού
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος και όλων των επιδομάτων
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης,ρεύματος
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης (Δήλωση κατοίκων εξωτερικού)
 • Φορολογικός εκπρόσωπος
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
 • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" για όλους τους υπόχρεους
 • Ακριβής εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο)
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 •  

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Συμβουλές για εργασικά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Συμβουλές ή και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες και με στόχο τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό σας
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Ηλεκτρονική έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Μισθωτοί με μπλοκάκι
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ)
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο Ν κ.λ.π.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει